The third month/Třetí měsíc
In the beginning of this month I was at a seminar in Děčín from our german organisation. There we spoke about different things, for example of our intercultural project and learned something about the german- czech history and about the holidays. 
In the second week we moved, as already discontinued in the precious blog.
Unfortunately i was ill for a longer time this month.
Futhermore i visited my family in Germany.
In the end oft he month we were on a trip to Polan. It was very nice, because we learned much about the other organisation and their projects, which were very cool. Also we meet very nice people. 

To end this. I wish you all nice advent time and Merry Christmas. 
_________________________________________________________________________________

Ze začátku tohoto měsíce jsem absolvovala seminář v Děčíně pořádaný naší organizací z Německa. Probrali jsme zde různá témata jako například náš mezinárodní projekt a dozvěděli jsme se i něco o česko-německé historii a svátcích. 
Nadcházející týden jsme se stěhovali, což bylo přerušeno v minulém blogu. 
Bohužel jsem byla větší tohoto část měsíce nemocná. 
Mimoto jsem navštívila svou rodinu v Německu. 
Na konci měsíce jsme navštívili Polsko. Bylo to super, protože jsme se naučili spoustu věcí o naší partnerské organizaci a jejích projektech, které byly velmi zajímavé. Také jsme potkali spoustu milých lidí. 

Na závěr bych chtěla všem popřát krásný advent a veselé Vánoce


Komentáře

Okomentovat