29.03-02.04 Easter holiday :)

I spent my Easter holiday in Czech Republic with some volunteers-friends. I went to Brno to celebrate the "Zelený Čtvrtek" where you can eat and drink different stuffs with a green color, like green beer or green trdelnik. Moreover, we hiked 34km! It was my first hiking in Czechia and not specially a  short one.. haha We ended up our hiking in Mikulov, so we tasted that delicious Moravian white wine 😊 The last day I had the opportunity to learn a bit more about Armenia. Another volunteer had her Armenian evening in Brno, so we went and tasted looots of Armenian specialties

Velikonoce jsem strávila v České republice se svými přáteli – dobrovolníky. Jela jsem do Brna slavit „zelený čtvrtek“, kdy můžete jíst a pít různé zelené věci, jako je zelené pivo nebo zelený trdelník. Navíc jsme nachodili 35 km! Byla to moje první pěší turistika v Česku a ne zrovna krátká … haha. Skončili jsme v Mikulově, tak jsme ochutnali skvělé moravské víno.  Poslední den jsem měla možnost dozvědět se něco o Arménii. Jeden dobrovolník měl svůj arménský večer v Brně, takže jsem tam šli a ochutnali spoustu arménských specialit.

Komentáře