A czech week-end!

Some couple of hours ago, I just got back home from this cute little town called Jàchimov, completely surrounded by the nature. I was  there with the school I work in, Zacit Spolu, and so with the teachers and the kids. It was an amazing experience because they speak english just a little bit, so it was a chance for me to practice Czech language even more than I usually do. We stayed at this hotel very, very nice and we made a lot of different activities, such as: hiking, singing, playing, dancing, and also we tried the hot tub. I felt so Czech! The food, typical czech food, was good and  also I played the guitar and sang czech songs with kids. I had a lot of fun, 'cause I love my job and I love staying with kids. Also my colleagues are very nice with me and when we don't understand each other we just laugh about it.  So
I can definetely say that this weekend was a success and I would like to do it again and again!

Před pár hodinami jsem se vrátila domů z hezkého malého městečka Jáchymov, které je zcela obklopeno přírodou. Byla jsem tam se školou Začít spolu, kde pracuju, a také s učiteli a dětmi. Byla to úžasná zkušenost, protože oni mluví anglicky jen trochu, takže jsem měla možnost trénovat češtinu o něco víc než obvykle. Bydleli jsme v krásném hotelu a dělali spoustu různých aktivit, chodili jsme na procházky, zpívali, hráli si, tancovali a také jsme vyzkoušeli horkou koupel. Připadala jsem si tak česky! Jídlo, typické české jídlo, bylo skvělé a také jsem hrála na kytaru a zpívala české písně s dětmi. Moc jsem si to užila, protože mám ráda svoji práci a jsem moc ráda s dětmi. Také moji kolegové jsou ke mně velmi milí a když jsme si neporozuměli, tak jsem se tomu prostě zasmáli. Rozhodně můžu říct, že to byl úspěšný víkend a ráda bych si to zopakovala znovu a znovu!

Komentáře