Příspěvky

The third month/Třetí měsíc

The second month / Druhý měsíc