Příspěvky

29.05-7.06 Almería! (:

Homesickness / Touha po domově

Červen 2018 / June 2018

18.05-20.05 Let's camp!

16.05 Last Latin dances lesson

12.05-13.05 Medieval market

8.05 Sportive day :)